NOSILEC ZA POLICE LESEN ELLE 15x18cm

NOSILEC ZA POLICE LESEN ELLE 15x18cm

Leseni nosilci za police Elle, izdelani iz vezane plošče.

Nosilci so primerni za lažje obremenitve, saj so brez podporne rame in niso povsem togi.
Nosilci imajo pripravljene izvrtine za vijake.
Nosilnost konzol v paru je 20kg.
Nosilci so nelakirani, zato jih lahko po želji pobarvamo, polakiramo ali oljimo.

Na voljo še tri različne dimenzije:

13×15, 18X25 in 25x30cm

SKU: 800786Kategorije: Nosilci za police

1,98

Leseni nosilci za police Elle, izdelani iz vezane plošče.

Nosilci so primerni za lažje obremenitve, saj so brez podporne rame in niso povsem togi.
Nosilci imajo pripravljene izvrtine za vijake.
Nosilnost konzol v paru je 20kg.
Nosilci so nelakirani, zato jih lahko po želji pobarvamo, polakiramo ali oljimo.

Na voljo še tri različne dimenzije:

13×15, 18X25 in 25x30cm

Profil: 20x13mm