NOSILEC ZA POLICE LESEN ELLE 18x25cm

NOSILEC ZA POLICE LESEN ELLE 18x25cm

Leseni nosilci za police Elle, izdelani iz vezane plošče.

Nosilci so primerni za lažje obremenitve, saj so brez podporne rame in niso povsem togi.
Nosilci imajo pripravljene izvrtine za vijake.
Nosilnost konzol v paru je 25kg.
Nosilci so nelakirani, zato jih lahko po želji pobarvamo, polakiramo ali oljimo.

Na voljo še tri različne dimenzije:

13×15, 15×18 in 25x30cm

SKU: 800787Kategorije: Nosilci za police

2,80

Leseni nosilci za police Elle, izdelani iz vezane plošče.

Nosilci so primerni za lažje obremenitve, saj so brez podporne rame in niso povsem togi.
Nosilci imajo pripravljene izvrtine za vijake.
Nosilnost konzol v paru je 25kg.
Nosilci so nelakirani, zato jih lahko po želji pobarvamo, polakiramo ali oljimo.

Na voljo še tri različne dimenzije:

13×15, 15×18 in 25x30cm

Profil: 20x13mm